Virtual Carding Fraud Detection of Site Insight

kyle xyy

VIP Member
Joined
Jun 29, 2020
Messages
278
Reaction score
3,876
Points
93
Have you ever wondered why when you successfully placed an order then later on it got cancelled.

This is due to fraud detection based on machine learning (ML).
The ML keeps on learning user behaviours and past frauders behaviour so that the ML can differentiate between them.
Websites are allowed to add "fraud detection" package to their shops and fraud detection checks so many things such as:
 • IP address of order placed
 • Zip code of CC
 • Billing address
 • Number of payment made.
I have uploaded pictures which shows the amount of things that the ML can check and major sites do this and even more.

Fraud detection Checklist:
View hidden content is available for registered users!


Public proxies are mostly blacklisted as they have been already used by scammers or other frauders.
Even vip72 and 911 socks5 have some of their socks already blacklisted due to frauders using them and getting them flagged.

Websites can even check if your ip = residential isp or data center. And can block your access based on that


View hidden content is available for registered users!Kind regards,
KYLE XYY


DISCLAIMER: for educational purpose only and you are responsible for your actions/ money
 
Last edited:

lemiclemic

Registered
Joined
Aug 16, 2020
Messages
13
Reaction score
17
Points
3
Have you ever wondered why when you successfully placed an order then later on it got cancelled.

This is due to fraud detection based on machine learning (ML).
The ML keeps on learning user behaviours and past frauders behaviour so that the ML can differentiate between them.
Websites are allowed to add "fraud detection" package to their shops and fraud detection checks so many things such as:
 • IP address of order placed
 • Zip code of CC
 • Billing address
 • Number of payment made.
I have uploaded pictures which shows the amount of things that the ML can check and major sites do this and even more.

Fraud detection Checklist:
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Public proxies are mostly blacklisted as they have been already used by scammers or other frauders.
Even vip72 and 911 socks5 have some of their socks already blacklisted due to frauders using them and getting them flagged.

Websites can even check if your ip = residential isp or data center. And can block your access based on that


*** Hidden text: cannot be quoted. ***Kind regards,
KYLE XYY


DISCLAIMER: for educational purpose only and you are responsible for your actions/ money
a
 

tafko2001

Registered
Joined
Sep 30, 2020
Messages
18
Reaction score
8
Points
3
Have you ever wondered why when you successfully placed an order then later on it got cancelled.

This is due to fraud detection based on machine learning (ML).
The ML keeps on learning user behaviours and past frauders behaviour so that the ML can differentiate between them.
Websites are allowed to add "fraud detection" package to their shops and fraud detection checks so many things such as:
 • IP address of order placed
 • Zip code of CC
 • Billing address
 • Number of payment made.
I have uploaded pictures which shows the amount of things that the ML can check and major sites do this and even more.

Fraud detection Checklist:
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Public proxies are mostly blacklisted as they have been already used by scammers or other frauders.
Even vip72 and 911 socks5 have some of their socks already blacklisted due to frauders using them and getting them flagged.

Websites can even check if your ip = residential isp or data center. And can block your access based on that


*** Hidden text: cannot be quoted. ***Kind regards,
KYLE XYY


DISCLAIMER: for educational purpose only and you are responsible for your actions/ money
fsdfsdfsdf
 

tafko2001

Registered
Joined
Sep 30, 2020
Messages
18
Reaction score
8
Points
3
[QUOTE = "kyle xyy, публикация: 694, член: 40"]
Замисляли ли сте се защо, когато успешно сте направили поръчка, след това тя е била отменена.

Това се дължи на откриване на измами, основано на машинно обучение (ML) .
ML продължава да учи поведение на потребителите и предишно поведение на измамници, така че ML да прави разлика между тях.
На уебсайтовете е разрешено да добавят пакет „ откриване на измами“ към своите магазини и да проверяват откриването на измами толкова много неща като:
 • IP адрес на направената поръчка
 • Пощенски код на CC
 • Адрес на плащане
 • Брой извършени плащания.
Качих снимки, които показват количеството неща, които ML може да провери и големите сайтове правят това и дори повече.

Контролен списък за откриване на измами:
*** Скрит текст: не може да се цитира. ***

*** Скрит текст: не може да се цитира. ***

*** Скрит текст: не може да се цитира. ***


Публичните пълномощници са предимно в черния списък, тъй като вече са били използвани от измамници или други измамници.
Дори vip72 и 911 чорапи5 някои от чорапите им вече са в черния списък поради измамници, които ги използват и ги сигнализират.

Уебсайтовете дори могат да проверят дали вашият ip = жилищен isp или център за данни. И може да блокира достъпа ви въз основа на това


*** Скрит текст: не може да се цитира. ***Поздрави,
KYLE XYY


ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: само с образователна цел и вие носите отговорност за вашите действия / пари
[/ QUOTE]
дobe be
 

Amiropc

Registered
Joined
Oct 29, 2020
Messages
8
Reaction score
4
Points
3
Have you ever wondered why when you successfully placed an order then later on it got cancelled.

This is due to fraud detection based on machine learning (ML).
The ML keeps on learning user behaviours and past frauders behaviour so that the ML can differentiate between them.
Websites are allowed to add "fraud detection" package to their shops and fraud detection checks so many things such as:
 • IP address of order placed
 • Zip code of CC
 • Billing address
 • Number of payment made.
I have uploaded pictures which shows the amount of things that the ML can check and major sites do this and even more.

Fraud detection Checklist:
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Public proxies are mostly blacklisted as they have been already used by scammers or other frauders.
Even vip72 and 911 socks5 have some of their socks already blacklisted due to frauders using them and getting them flagged.

Websites can even check if your ip = residential isp or data center. And can block your access based on that


*** Hidden text: cannot be quoted. ***Kind regards,
KYLE XYY


DISCLAIMER: for educational purpose only and you are responsible for your actions/ money
Like4like
 

Amdollar

Registered
Joined
Dec 6, 2020
Messages
15
Reaction score
1
Points
1
Have you ever wondered why when you successfully placed an order then later on it got cancelled.

This is due to fraud detection based on machine learning (ML).
The ML keeps on learning user behaviours and past frauders behaviour so that the ML can differentiate between them.
Websites are allowed to add "fraud detection" package to their shops and fraud detection checks so many things such as:
 • IP address of order placed
 • Zip code of CC
 • Billing address
 • Number of payment made.
I have uploaded pictures which shows the amount of things that the ML can check and major sites do this and even more.

Fraud detection Checklist:
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Public proxies are mostly blacklisted as they have been already used by scammers or other frauders.
Even vip72 and 911 socks5 have some of their socks already blacklisted due to frauders using them and getting them flagged.

Websites can even check if your ip = residential isp or data center. And can block your access based on that


*** Hidden text: cannot be quoted. ***Kind regards,
KYLE XYY


DISCLAIMER: for educational purpose only and you are responsible for your actions/ money
Hbbb
 

Lalakay

Registered
Joined
May 8, 2021
Messages
10
Reaction score
2
Points
1
Have you ever wondered why when you successfully placed an order then later on it got cancelled.

This is due to fraud detection based on machine learning (ML).
The ML keeps on learning user behaviours and past frauders behaviour so that the ML can differentiate between them.
Websites are allowed to add "fraud detection" package to their shops and fraud detection checks so many things such as:
 • IP address of order placed
 • Zip code of CC
 • Billing address
 • Number of payment made.
I have uploaded pictures which shows the amount of things that the ML can check and major sites do this and even more.

Fraud detection Checklist:
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Public proxies are mostly blacklisted as they have been already used by scammers or other frauders.
Even vip72 and 911 socks5 have some of their socks already blacklisted due to frauders using them and getting them flagged.

Websites can even check if your ip = residential isp or data center. And can block your access based on that


*** Hidden text: cannot be quoted. ***Kind regards,
KYLE XYY


DISCLAIMER: for educational purpose only and you are responsible for your actions/ money
Let me see anon ty
 
Top Bottom